บริษัท เดลต้า คอรปอเรชั่น จำกัด
 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร และมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยทางด้านระบบกล้องวงจรปิด ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ของทีมบริหาร
และพนักงาน สำหรับธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดรูปแบบต่างๆแบบครบวงจร ทางบริษัทฯ
พร้อมที่จะพัฒนาการทำงานการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถบนความเป็นมืออาชีพ โดยทำการออกแบบ
วิเคราะห์ ลักษณะการติดตั้งกล้องที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าโดยดูงบประมาณและลักษณะหน้างาน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ
สามารถเลือกกล้องวงจรปิดได้ตามความต้องการและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
 

 

 

   

Our Work

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
และติดตั้ง จำหน่ายและออกแบบระบบ ติดตั้งให้แกหน่วยงานเอกชน
และหน่วยงานราชการ โดยได้หรับการสนับสนุนจากแบรนด์ระดับโลก
SAMSUNG และแบรนด์คุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า
10 ปี ทำให้ บริษัทฯมีความพร้อม และคุณภาพ ที่ได้มาตราฐาน

 

 

What We do
ไม่พบอัลบัม
Powered by MakeWebEasy.com